Completi el següent qüestionari per descarregar el llibre en PDF. Els camps amb asteriscs són obligatoris.


13. Del 0 al 5, avaluï els següents serveis (0 és molt malament i 5 molt bé)


14. Destaqui les activitats més importants que fan les següents institucions supramunicipals