MÓN LABORAL

Recuperació amb assignatures pendents
Per Carlos Manzano

1. Panorama: La recuperació laboral a la comarca és un fet

El mercat laboral al Baix Llobregat i l’Hospitalet s’ha anat recuperant en els últims anys. De fet, segons les últimes dades del maig del 2019 el Baix Llobregat arriba al seu sisè any consecutiu en disminució de l’atur registrat, amb 37.994 persones aturades a les oficines del Baix Llobregat i 14.215 a l’Hospitalet.

Al Baix Llobregat i l’Hospitalet conviuen més d’un milió de persones, aproximadament la meitat de les quals estan treballant o en condicions de fer-ho. Concretament, som 1.080.236 habitants i els afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2019 eren 463.124 persones.

1.1 Creix la població activa ocupada

La població activa ocupada, és a dir, la que treballa per compte propi o d’altre tipus, ha anat creixent en els darrers anys. Especialment, la recuperació econòmica dels últims quatre anys ha empès moltes persones a repensar-se treballar per a elles mateixes o simplement iniciar un nou projecte en solitari. Així, si parlem de població activa ocupada el 2018 l’ocupació ha augmentat al Baix Llobregat un 3,7% en relació el 2017, situant-se amb 311.903 llocs de treball, el 9,6% de tota Catalunya, segons les dades de l’Observatori de Treball i del Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Així, la comarca comptava a finals del 2018 amb 261.369 assalariats i 50.534 autònoms, un 4,3% i un 0,7% més respecte a l’any passat, respectivament. La població ocupada de L’Hospitalet de Llobregat, per altra banda, sumava 107.066 persones a finals de l’any 2018.

Les activitats econòmiques que més ocupació han creat i, per tant, han fet baixar l’atur registrat a la comarca, segons dades del primer trimestre del 2019 de l’OCBLL, són les activitats d’indústries de fusta i suro (amb una disminució de l’atur d’un 24,8%), materials i equips elèctrics (15%), confecció de peces de vestir (10,2%), serveis d’allotjament (9,4%) i construcció d’immobles (9,2%). En canvi, activitats com el comerç al detall, el transport terrestre i les activitats postals i de correus són algunes de les que més han fet disminuir l’afiliació aquest trimestre i pujar l’atur registrat. Tot i això, l’atur ha continuat disminuint com en els sis anys anteriors.

L’any 2018 també hi ha hagut un increment d’afiliats a la Seguretat Social al Baix Llobregat, 264.662 persones en termes absoluts. Les activitats que han generat més afiliats han estat les relacionades amb l’educació, les activitats especialitzades de la construcció i el transport aeri. En sentit contrari, on més ha baixat la afiliació al llarg del 2018 ha estat en el comerç al detall, les activitats especialitzades en transport terrestre i les activitats de lloguer.  

 

EL 2018 HI VA HAVER UN INCREMENT D’AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL

 

1.2 Augmenta la qualitat del treball

Els últims anys ha tingut lloc un relatiu augment de les persones empleades al Baix Llobregat i l’Hospitalet, tot i que moltes vegades no s’ha tractat de llocs de feina en els quals millorés la qualitat de la feina. Tanmateix, en els darrers anys hi ha hagut un gir on l’estabilitat de l’atur, així com la seva disminució, ha anat regenerant el mercat del treball, redefinint les bases per deixar enrere la feina precària post crisi. Això ho notem en la reducció de treballs temporals que ha disminuït en comparació amb els de duració indefinida en els últims quatre anys.

Del total de 290.935 contractes registrats el 2018, més de la meitat tenen una durada inferior als sis mesos, tot i que han disminuït respecte de quatre anys enrere on eren gairebé dos terços. El 83,4% dels contractes registrats el 2017 al conjunt del Baix Llobregat eren temporals. Destaquen quatre municipis de la comarca amb una taxa de temporalitat superior al 90%: Martorell (95%), Sant Esteve Sesrovires (94%), Sant Andreu de la Barca (93%) i Sant Boi (90%). Encara que les xifres han variat si mirem en conjunt, fent una comparativa de 10 anys enrere, la taxa de temporalitat respecte del 2007 creix un 4%, però també ho fan els contractes totals registrats en un 6%, és a dir, hem tornat -i en molts municipis millorat- a les dades d’abans de la gran recessió.

1.3 La millor xifra des dels inicis de la crisi

A poc a poc tornem a l’estabilitat de principis del segle XXI. Concretament, a finals del mes de juny del 2019 hi havia 37.994 persones registrades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya del Baix Llobregat i 14.353 més a l’Hospitalet, situant la taxa d’atur registrat en el 9,6% i el 11,15%, respectivament. Entre les dades de la comarca i la segona ciutat de Catalunya trobem un atur del 10% en l’àmbit territorial metropolità i un 10,2% a tota Catalunya.

 

 

Les dones continuen sent un dels col·lectius més castigats per la manca de llocs de treball, tot i que en comparació amb el 2015 amb menys diferència respecte dels homes. Al Baix Llobregat, per exemple, tenien una taxa d’atur registrat del 11,7%, davant el 7,7% dels homes, segons dades de maig de 2019 de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OCBLL). De fet, no és una dada nova que les dones siguin les més afectades per l’atur, un informe de l’OCBLL ja assegurava el desembre del 2014 que la precarietat té clarament un perfil femení, amb “menor presència, més atur, més temporalitat i més temps parcial per a les dones”. A més, des d’un punt de vista qualitatiu, l’estudi denunciava l’existència de “segregació ocupacional (el 79% dels treballadors a sanitat i serveis socials són dones) i vertical (només el 28% dels directius i gerents són dones)”. A l’Hospitalet, però, succeïa una mica el mateix: les dones registrades sumaven 9.799 mentre que els homes eren 7.807, segons dades del 2018 de l’IDESCAT.

Les similituds entre la comarca i la segona ciutat més poblada de Catalunya s’observen també quan es comparen les edats dels aturats. Al Baix Llobregat, el major nombre de persones sense feina tenia més de 44 anys, amb 21.027 persones i una taxa d’atur registrat del 11,3%. Mentre que a l’Hospitalet, el 26,12% de les persones sense feina tenien més de 54 anys.

 

AL BAIX LLOBREGAT I L’HOSPITALET HI HA FORÇA SEGREGACIÓ OCUPACIONAL

 

Per sectors, els serveis eren els que més atur registraven el 2018: 15.704 al Baix Llobregat i 10.790 persones a l’Hospitalet. A la comarca, el segon lloc era per a la construcció (3.069) i l’agricultura (214). A la segona ciutat més poblada de Catalunya, després dels serveis se situava la construcció (1.369 aturats registrats) i la indústria (1.216), segons dades d’IDESCAT i l’OCBLL. Així i tot, les dades mostren que el procés en el qual estem immersos donarà com a resultat en els pròxims anys una la línia de creixement, però no ens podem oblidar de la recessió: tot el que puja, com els llocs de treball, pot tornar a baixar.

1.4 Polítiques públiques per a l’ocupació

Són moltes les institucions implicades a l’hora de facilitar recursos i serveis per a la cerca de feina, des de la Generalitat fins als Ajuntaments. El departament d’Empresa i Ocupació compta amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el qual lidera diversos programes per al desenvolupament local. Actualment hi destaca el Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), que afavoreix la contractació de personal tècnic per ajudar a trobar feina des dels Ajuntaments. També ofereixen ajudes de suport i acompanyament per a la planificació estratègica de les polítiques locals d’ocupació. Finalment, sobresurten dos programes concrets anomenats “Treball als barris” i “Treball a les 7 comarques”, els quals tenen cura de zones especialment complicades a l’hora de trobar feina.

 

CADENA DE MUNTATGE DE SEAT, UNA EMPRESA QUE DÓNA FEINA A 15.000 TREBALLADORS

 

La Diputació de Barcelona també dedica diversos recursos per afavorir la creació de llocs de treball. Entre ells, destaca la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC), on hi participen vint-i-tres municipis del Baix Llobregat. La Diputació també ofereix serveis i ajudes per millorar l’ocupabilitat als municipis, com assistència tècnica i jurídica, un catàleg de més de 60 activitats i un programa complementari pel foment de l’ocupació.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat també porta a terme projectes relacionats amb polítiques actives d’ocupació. De fet, ha desenvolupat acords per fomentar l’ocupació. En el primer cas, el Consell Econòmic i Social del Consell Comarcal ha desenvolupat un considerable número de projectes relacionats amb la promoció de l’ocupació i lidera el darrer Acord de Concertació Territorial per al Desenvolupament Econòmic Local del Baix Llobregat (ACT-BAIX)..

Així, el CCBLL participa en el programa “Joves per l’ocupació”, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu, perquè els joves de 17 municipis de la comarca trobin feina mitjançant un programa de formació en alternança amb el treball.