PODER INSTITUCIONAL

El Baix Llobregat treu pit a les administracions locals de segon nivell
Per Joan Carles Valero

1. Panorama: Representació indirecta i efectes directes

Les institucions supramunicipals, o de segon nivell, són entitats polítiques que estan integrades per polítics que han estat escollits de manera indirecta, és a dir, com a resultat de les decisions dels partits polítics i de la força que els votants els han donat en les eleccions municipals, les darreres, al maig del 2023.

Però tot i ser organismes formats a partir d’una representació indirecta de la ciutadania, són les que més directament afecten els ciutadans i ciutadanes que viuen o treballen al territori del Baix Llobregat i l’Hospitalet, en paral·lel als ajuntaments. La Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat han constituït els seus plenaris i òrgans de govern del mandat 2023-2027, un cop celebrades les eleccions municipals del 28 de maig del 2023.

  

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A LA BARCELONINA RAMBLA DE CATALUNYA