PODER INSTITUCIONAL

El Baix i l’Hospitalet treuen pit a les administracions de segon nivell
Per Lucas Cañete i Joan Carles Valero

1. Panorama: Representació indirecta i efectes directes

Les institucions supramunicipals, o de segon nivell, són entitats polítiques que estan integrades per polítics que han estat escollits de manera indirecta, és a dir, com a resultat de les decisions dels partits polítics i de la força que els votants els han donat en les eleccions municipals, les darreres, al maig del 2019.

Però tot i ser organismes formats a partir d’una representació indirecta de la ciutadania, són les que més directament afecten els ciutadans i ciutadanes que viuen o treballen al territori del Baix Llobregat i l’Hospitalet, en paral·lel als ajuntaments. La Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat han constituït els seus plenaris i òrgans de govern per la legislatura 2019-2023, un cop celebrades les eleccions municipals del 26 de maig del 2019.

 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A LA BARCELONINA RAMBLA DE CATALUNYA