Les empreses i la seva competitivitat, claus per al futur de tots

Rosa Fiol
Vicepresidenta i Directora general de la patronal AEBALL

A AEBALL VEIEM LA SITUACIÓ ACTUAL d’inestabilitat nacional i internacional. En un entorn internacional, on els extremismes ens porten al passat (aranzels), a nivell nacional, el govern estatal està en funcions i a Catalunya els pressupostos són prorrogats no aprovats, no podem més que pensar que la situació és molt complexa per poder fer previsions sobre com serà el futur i els canvis que aquest futur portarà.

Les empreses, un cop més, intenten pal·liar la inestabilitat amb un excel·lent treball realitzat amb constància i intentant capejar de la millor manera, la inestabilitat econòmica que donen els entorns internacionals, nacionals i autonòmics.

Més que mai la competitivitat de les nostres empreses es presenta com a element essencial en la sostenibilitat de les companyies i també de la pròpia activitat econòmica.

Sense empreses no hi ha riquesa i sense riquesa no hi ha progrés econòmic ni benestar social.

Propiciar la competitivitat de les nostres empreses ha estat la nostra principal preocupació i ocupació. Però creiem que també hauria de ser la preocupació / ocupació dels responsables polítics i els responsables tècnics de les diferents AAPP. En la mesura que les nostres empreses millorin la seva competitivitat, hi haurà creixement econòmic, accés a nous mercats, incorporació de nous serveis i productes, innovació, adequació d’instal·lacions, accés a noves tecnologies, en definitiva, un futur menys incert per a les empreses i amb més garanties de continuïtat .

Les empreses són comunitats de persones, on amb risc, s’afronten projectes econòmics. Les empreses no tenen certeses, tenen estudis, tenen estratègies, tenen projeccions, tenen coneixements, tenen il·lusió, tenen intuïció, creen sinergies i són especialistes en el treball en equip, entre moltes altres coses.

A hores d’ara sembla que els entorns estables o previsibles pertanyen al passat i que els moviments són cada vegada més inesperats i irracionals.

En aquests entorns, les empreses s’afanyen per donar estabilitat: als seus col·laboradors amb el treball, als seus clients amb excel·lents productes o serveis, als seus proveïdors amb els seus encàrrecs i compromisos de pagament, a la societat amb les seves aportacions socials a través de la RSC, a les AAPP amb les seves contribucions impositives.

Les empreses s’han convertit en un centre d’estabilitat en entorns inestables i això suposa un esforç desmesurat i un desgast molt gran.

L’estabilitat que les empreses aporten al món econòmic no es reconeix i tampoc es valora, doncs és gratuïta.

A diferència d’altres components del món econòmic i de la societat, les empreses realitzen un treball més enllà del seu propi i contribueixen al desenvolupament i creixement de persones.

La sostenibilitat de les nostres empreses és un tema prioritari per al sosteniment de la nostra cultura i el nostre engranatge social / econòmic.

Durant la passada crisi, a Aeball la nostra màxima preocupació va ser la continuïtat de les empreses existents. Una mostra de les accions que vam emprendre en aquest sentit va ser la campanya “Salvem les empreses, la nostra riquesa”. I avui com ahir segueix sent vàlida la frase i l’esperit que ens anima en la nostra activitat diària.

Aeball és la veu unànime de milers d’empreses que demanen un entorn adequat al seu desenvolupament, una legislació clara i concisa, unes AAPP properes i austeres, una formació professional d’acord amb les seves necessitats, un reconeixement a la seva tasca en RSC, un facilitar l’adaptació a les noves tecnologies i canvis de paradigmes, un suport a la seva estabilitat i continuïtat, una fiscalitat responsable i competitiva, com demana la nostra cúpula Foment del Treball, en definitiva que els deixin exercir la seva important tasca amb llibertat i que els facilitin els mitjans d’entorn, que necessiten per fer-ho.

La salvaguarda de les iniciatives empresarials existents hauria de ser una responsabilitat de tots, no només d’AEBALL o similars i entre tots hauríem de procurar que naixessin nous projectes empresarials. Només així, podrem garantir un futur de benestar per a tothom.

 

L’economia del Baix Llobregat i la situació econòmica general

Joan Soler
President de PIMEC Baix Llobregat-l’Hospitalet

L’ECONOMIA DEL BAIX LLOBREGAT segueix funcionant malgrat que alguns indicadors mostrin darrerament un comportament menys vigorós. Aquest mes d’agost l’atur ha crescut a la comarca, però de manera molt semblant als mesos d’agost dels darrers anys, i deixa aquest indicador en un 9,8% sobre la població activa.

És un valor per sota de la resta de comarques que envolten el Barcelonès i també per sota dels valors del conjunt de Catalunya (10,1%). Tot i això, sembla haver-hi una certa resistència a baixar d’aquesta xifra que, essent comparativament bona, queda lluny de la desitjable. Tenim 39.000 persones amb ganes de treballar i sense feina. L’objectiu d’atur en una regió desenvolupada com Catalunya s’hauria de situar al voltant del 3% i encara estem lluny d’aquesta fita.

A nivell nacional, indicadors com el PIB no presenten variacions gaire significatives, si bé es percep un estancament o una lleugera disminució. Dit això, encara estem molt per sobre dels indicadors de creixement de la mitjana de la Unió Europea i fregant els valors d’una economia tan dinàmica com la dels Estats Units. Sí que és cert que alguns sectors estan patint una baixada de les vendes força accentuada, com el de l’automòbil, amb un pes molt rellevant al Baix Llobregat. Aquestes baixades responen a una aturada del mercat nacional i de les exportacions, ja que els països de destinació dels cotxes que fabriquem també estan en una situació d’atonia en aquest mercat. Cal donar suport a aquest ecosistema que comprèn moltes de les nostres pimes i que genera molta ocupació. Ara mateix, necessita estímuls per poder seguir avançant i consolidant la seva posició com un dels sectors clau de l’economia. Altres sectors mantenen els valors positius dels darrers anys. El turisme presenta bons resultats i, malgrat que el nombre de turistes s’estanqui, la seva despesa puja, que al cap i a la fi és el que ens interessa.

L’entorn, en canvi, no ajuda a generar confiança; el comerç internacional està embolicat i això provoca una baixada d’exportacions i, a la vegada, que les empreses aturin les seves inversions. El risc del Brexit també és molt present, malgrat que ja fa temps que ens estem preparant per a tots els escenaris. Però també estem veient com els Bancs Centrals estan reaccionant davant d’aquestes incerteses estimulant l’economia amb baixades de tipus d’interès. Una aturada de l’economia o fins i tot una recessió no convé a ningú.

Tenim la inflació controlada, hi ha crèdit i no és car, el petroli es manté en valors raonables i tant a Europa com als Estats Units hi ha una forta voluntat de mantenir o augmentar els incentius monetaris. A nivell de Catalunya, tenim tots els ajuntaments constituïts així com les institucions supramunicipals, amb amplis acords, i tenim els millors empresaris, sindicats i treballadors. Només necessitem que hi hagi sensatesa i que es governi per tal de seguir i completar tot allò que queda pendent: millora de les infraestructures, de la formació professional, de la lluita contra la morositat o de la seguretat, entre altres qüestions. Però, per sobre de tot, cal acord i consens per si tot plegat fa un gir de debò i ens trobem amb el vent de cara. Cal estar preparats i organitzats per si hem de modificar mesures i polítiques que ara mateix ens poden semblar les millors, però que en altres escenaris poden no ser les més encertades. La recessió no ens pot agafar, un altre cop, sense rumb i sense timó.

 

Mirant al futur

Albert Jordi Gómez
CEO/CFO de Laboratorios Ordesa

SEGONS LES DADES PUBLICADES pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Baix Llobregat genera un 10% del PIB total de Catalunya essent la tercera comarca en quant a generació del PIB. Això és un reflex del potent teixit econòmic existent a la comarca que, d’altra banda, és capaç de combinar aquest dinamisme industrial amb l’existència d’uns espais naturals de gran interès mediambiental, com són el delta del Llobregat o el mateix parc agrari del Baix Llobregat, àrees d’alt valor ecològic que conformen una comarca molt singular.

Aquest teixit industrial es composa d’un cúmul d’empreses de mida molt diversa que contribueixen, en conjunt, a la generació d’un potent entramat industrial de més de 10.000 empreses de tot tipus de sectors.

És en aquest entorn on s’insereix Laboratorios Ordesa, empresa fundada ja fa 75 anys a Tamarite de Litera (Osca) que s’instal·là a Sant Boi de Llobregat en un llunyà 1963 i que a l’any 1978, ja s’ubicà en el seu actual emplaçament. L’evolució, creixement i tecnificació de l’empresa ha anat en paral·lel al canvi de la pròpia ciutat que l’ha acollit donat que Sant Boi ja havia anat consolidant al llarg del darrer terç del segle passat una economia basada en el sector industrial i de serveis. Es en aquesta línia que a l’any 2015, l’empresa suposava gairebé el 8% de la facturació de totes les empreses ubicades a Sant Boi de Llobregat.

Al llarg d’aquest període Laboratorios Ordesa s’ha convertit en un referent en el mercat pel que fa a la nutrició infantil havent començant amb un producte emblemàtic com eren els cereals comercialitzats sota la marca Blevit que han alimentat a tres generacions  que desprès de continues millores nutricionals es continuen produint a la fàbrica de Sant Boi de Llobregat. Posteriorment, amb el llançament de les llets infantils sota la marca Blemil, l’empresa va donar un pas endavant en proporcionar solucions nutricionals pels més petits. L’aposta decidida per la recerca i el desenvolupament amb el llançament de fórmules millorades any rere any prenent com a referent la llet materna juntament amb uns sistemes de qualitat molt rigorosos per garantir l’excel·lència dels productes posats al mercat, ha permès a Laboratorios Ordesa competir amb les grans multinacionals del sector des d’una òptica de proximitat que amb la visió i l’empenta decidida de la propietat fan que estiguem parlant actualment d’una veritable història d’èxit.

Amb el nou segle, on la dinàmica de canvi és part consubstancial de la realitat empresarial, Laboratorios Ordesa ha actualitzat i redefinit l’estratègia implantant les accions amb major celeritat per mantenir la competitivitat en un entorn de gran dinamisme. El procés imparable de la globalització ha fet que dos elements troncals de l’estratègia de negoci, que són aplicables en major o menor grau a d’altres empreses i altres sectors, s’haguessin d’accelerar. El primer és la diversificació de producte. Laboratorios Ordesa ha passat de ser una empresa focalitzada en nutrició infantil a convertir-se en una empresa que dóna solucions nutricionals a diferents segments de la població, havent assolit un alt grau de diversificació, ja sigui a través de desenvolupaments propis o amb l’adquisició a tercers entrant en l’àmbit de complements nutricionals, ginecologia, suplements d’adults i inclús dermatologia especialitzada. La xifra actual de les noves gammes de producte representa aproximadament el 30% de la facturació a Espanya.

El segon eix estratègic que s’ha abordat és el de la internacionalització. Actualment Laboratorios Ordesa està present en més de 20 països amb diferents formats presencials a cadascun d’ells. De fet, les vendes a mercats internacionals suposen aproximadament el 50% de la facturació. El procés d’internacionalització que es va iniciar l’any 2000 ha tingut una progressió important i es preveu que sigui un dels motors de creixement de l’empresa en els propers anys.

Aquest procés d’internacionalització i, en alguns cassos, diversificació, també ha estat dut a terme per algunes de les empreses més emblemàtiques del nostre entorn més proper i mostren el grau d’obertura de la comarca. Tanmateix, si a això li afegim un compromís ferm amb el desenvolupament i recerca en sentit ampli, amb la voluntat decidida  de prioritzar la qualitat dels productes per davant de qualsevol altra consideració i li afegim un compromís social a través de la Fundació Ordesa que any rere any finança projectes per ajudar a la població infantil mes desafavorida, tant a Espanya com a la resta del món, fa que Laboratorios Ordesa sigui un referent tant pel municipi com per la comarca. I així volem que continuï.