MÓN SANITARI

Avenços en el camp de la investigació i fatiga dels professionals sanitaris
Per Patti Elias

1. Panorama: Canvis al sistema sanitari

El Servei Català de Salut és l’ens públic encarregat del sistema de prestació de serveis sanitaris a Catalunya. El Pla de salut de Catalunya 2021-2025, aprovat pel Govern el desembre de 2021, és l’instrument de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat, amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de la població tenint en compte que les competències en aquesta matèria són plenes. El nou pla pretén avançar en la transformació del sistema sanitari, adoptant una visió més àmplia del concepte de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia. El Pla de salut espera apostar per una atenció més integrada i resolutiva, per tal de fer front a les desigualtats en aquest àmbit.

1.1. L’ICS, major proveïdor del CatSalut

La Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), que va néixer fa més de 30 anys, la conformen centres sanitaris de titularitat pública i privada per a oferir un servei assistencial.

De la regió del Baix Llobregat, l’Hospital de Viladecans és l’únic que és de propietat pública i pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS), és a dir, adscrit al departament de Salut. No obstant això, també estan dins d’aquest conjunt universal i sanitari altres emplaçaments com l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi; el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi; l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell; i l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. D’altra banda, pel que fa a l’Hospitalet de Llobregat, només l’Hospital Universitari de Bellvitge pertany al ICS. Aquesta empresa pública gestiona vuit hospitals de primer nivell dins de la XHUP i més de 280 equips d’atenció primària, entre altres variables mèdiques.

No obstant això, aquest gran paraigua sanitari d’ús públic comprèn altres entitats. Per exemple, el Consorci Sanitari Integral (CSI) de titularitat pública presta servei a l’Hospital General de l’Hospitalet i l’Hospital Moisès Broggi.

1.2. Transformació digital en l’assistència de patologies

La Generalitat invertirà 8,7 milions d’euros en el camp de la transformació digital per a patologies complexes, una iniciativa que s’ha denominat com a projecte Daipo, acrònim de “Noves capacitats i transformació digital en l’atenció integrada a pacients amb patologies complexes”.

El projecte es durà a terme a l’àrea Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS), gestionada per la Gerència Territorial Metropolitana Sud (GTMS), que agrupa el conjunt de centres i serveis sanitaris de l’ICS entre els que s’inclou el Baix Llobregat i l’Hospitalet. Per tant, comptarà amb el treball integrat del HUB, l’Hospital de Viladecans i l’Atenció Primària Metropolitana Sud.

Aquesta actuació permetrà beneficiar a la població que té malalties amb necessitats de rehabilitació, malalties cròniques complexes, malalties neurodegeneratives, malalties agudes complexes i cronicitat, on s’inclouen projectes enfocats en l’obesistat mòrbida l’ELA o l’esclerosi múltiple.