4. Consells comarcals

Els consells comarcals són òrgans de govern i d'administració supramunicipals de les comarques. Actualment hi ha 41 consells comarcals a Catalunya, després que la Generalitat aprovés la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès. El territori objecte d’aquesta obra contempla el Consell del Baix Llobregat. La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat no forma part de cap consell comarcal, desprès de la dissolució del Barcelonès, al qual pertanyia, però forma part de la familia Llobregat i és per això que s’inclou en aquesta enciclopedia comarcal.

L’organització del Consell Comarcal es configura amb un òrgan col·legiat, el ple i l’òrgan unipersonal, el president. El ple del consell comarcal està format per regidors dels ajuntaments que componen la comarca. La designació d’aquests representants municipals es fa mitjançant l’aplicació d’un sistema basat en la Llei D’Hondt, aplicant una fórmula que té en compte els vots obtinguts per cada candidatura i el nombre de regidors al seu ajuntament. El ple del Consell elegeix el president, el qual té les atribucions representatives naturals del càrrec i la supervisió de l’administració, dels serveis i del personal. En els consells comarcals és important el gerent, una figura adjunta a l’equip de govern. El gerent té plena dedicació en l’execució de les tasques del govern i l’administració comarcals. 

4.1. Consell Comarcal del Baix Llobregat

L’alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, torna a ser escollida com a presidenta de l’ens comarcal, una elecció fruit d’un pacte entre PSC, En Comú i JxCAT, que dóna continuïtat a l’aliança de l’anterior mandat i que deixa fora a ERC.

Els 39 membres electes han pres possessió del seu càrrec de consellers i conselleres comarcals. Amb els vots a favor dels grups del PSC, ECP, JxCAT (que han signat un acord que reproduim en aquestes pàgines), Eva Martínez Morales, alcaldessa de Vallirana i presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat des del 2019, ha estat elegida presidenta per encetar aquest nou mandat.

En el seu primer discurs, Eva Martínez ha entès el seu segon mandat com una mostra de confiança per la tasca feta des del 2019, i ha agraït la confiança dels seus companys i companyes de partit, així com la dels i les representants dels grups comarcals signants del nou pacte de govern, “un pacte que dona continuïtat a les actuacions iniciades al mandat anterior, i que dona resposta als reptes que tenim al davant”, ha destacat.

 

 

Minuts abans del nomenament de Martínez, els responsables comarcals dels grups del PSC, ECP i JxCAT, han signat el Pacte de Govern per al mandat 2023-2027. El document signat per Antoni Poveda Zapata, per part del PSC, Claudio Carmona Vargas, per part d’ECP i Xavier Fonollosa Comas, per part de JxCAT, dona continuïtat a les actuacions iniciades al mandat anterior, i posa com a prioritat del nou govern comarcal treballar per uns serveis de salut de qualitat i la salut de les persones, com el primer actiu a protegir.

L’acord també es planteja enfortir i preservar l’activitat econòmica del Baix Llobregat; sortir de la crisi de forma inclusiva, sense deixar cap col·lectiu enrere; fomentar l’ocupació, les polítiques actives d’ocupació i els llocs de treball de qualitat; reforçar els principals sectors productius, apuntalant els sectors tractors de l’economia comarcal; impulsar la professionalització i la formació, a més del sector de la cultura i el turisme, posant en relleu els actius turístics i culturals clau; reforçar el paper del Consell Comarcal; prioritzar les mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica i vetllar per l’acompliment de les actuacions per part de l’Estat i la Generalitat, de les infraestructures pendents a la nostra comarca.

Amb aquest pacte, els representants comarcals refermen que el Consell Comarcal està òptimament posicionat per portar a terme polítiques que afrontin decididament els reptes que tenim al davant, i assoleixen un compromís estable de govern que permeti fer front a la realitat complexa que ens acompanya.

Així mateix, reiteren reivindicar una millor dotació econòmica per millorar i potenciar els Serveis Socials Bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants, i la dotació econòmica dels Equips d’Atenció a la infància i l’Adolescència, així com el finançament suficient per a l’adequada prestació de serveis delegats, i reforçar la col·laboració amb els ajuntaments de la comarca.

Cristian Rastrojo és el nou gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat en substitució d’Enric Giner, que s’ha jubilat.

4.2. Cartipàs Mandat 2023-2027 del Consell Comarcal del Baix Llobregat

 

 

4.3. Pacte tripartit PSC-ECP-JuntsXCat 2023-2027 al Consell Comarcal del Baix Llobregat

Reproduim el text de l’acord signat a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat el 14 de juliol de 2023 entre el grup dels socialistes, Junts i En Comú Podem.

Les eleccions municipals del passat 28 de maig tancaven un mandat que ha estat condicionat per diversos factors externs d’un gran impacte, i que han tingut una gran incidència en el rumb de les polítiques socials i econòmiques. En primer lloc, la pandèmia de la Covid-19, un enemic invisible que en mesura una deu mil·lèsima part de mil·límetre, ens va agafar amb el pas canviat i ens va obligar a un confinament general i a posteriors limitacions en l’activitat econòmica i la vida quotidiana que va anar recuperant-se parcialment de manera progressiva, fins que ha estat decretada, el passat 4 de juliol d’enguany (2023), la fi de la crisi sanitària i l’obligació de l’ús de les mascaretes. Aquesta situació inesperada i que va alterar el ritme de les nostres vides ens va obligar, en certa manera a reinventar-nos.

Malgrat el confinament i les posteriors restriccions, des del Consell Comarcal es va implantar l’atenció virtual i en remot, suplint-les per les presencials, prioritzant l’assistència domiciliària a les persones més vulnerables, però sobretot incidint en la funció de preservació de la salut dels veïns i veïnes i coordinant, en aquest sentit, el suport al conjunt de municipis de la comarca.

 

 

Quatre crisis simultànies

El Pacte per un nou impuls econòmic i social que es va impulsar des del Consell responia a l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades en relleu a conseqüència de la Covid-19 que van condicionar fortament la conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i les residències de gent gran i el sistema de salut català; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats i una ampliació de perfils de la població afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, incloent-hi els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca de suport a la infància durant el confinament i com a conseqüència un increment de la desigualtat de gènere; una crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i de treballadores, i milers d’empreses i autònoms, van experimentar el risc de quedar-se sense feina, i sense ingressos, i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la indústria, el comerç, l’hostaleria, la restauració, i el turisme entre d’altres, van quedar clarament afectades; i finalment una crisi climàtica amb una acceleració dels impactes negatius del canvi climàtic incloent-hi episodis de severitat i ocurrència imprevisibles que urgien noves polítiques de mitigació i adaptació.

Davant dels efectes de la situació i els riscos que comportava, es va fer necessari reforçar la resiliència dels municipis durant la situació d’emergència sanitària, i la posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a la normalitat.

Aquesta situació va obligar a una reformulació de l’estratègia territorial, enfortint la comarca i posicionant les seves institucions de cara a l’explotació de les seves potencialitats, contemplant la seva diversitat, detectant-ne els sectors claus i desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del mateix Consell Comarcal per respondre a les diferents problemàtiques.

Com a conseqüència es va constituir, el mes d’abril de 2020, el Comitè d’impuls socioeconòmic (CISE), un apèndix de caràcter permanent dependent del Consell Econòmic i Social, integrat per membres del Consell Comarcal i els agents socials i econòmics de la comarca, que va elaborar una Guia de mesures que cristal·litzà posteriorment amb l’aprovació el mes de maig, del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

Pacte comarcal d’ampli consens

Aquest Pacte anava enfocat a l’aposta per la reactivació econòmica i social, i el canvi estructural basat en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb el pacte European Green Deal, impulsat per la Comissió Europea, els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030. Conscients de les fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat, així com les tendències globals, es va alinear amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit local, comarcal, metropolità, autonòmic, estatal i europeu.

També cal fer referència com a resposta a la situació creada per aquesta quàdruple crisi, a l’aprovació el 2021 del Programa de Suport per un Nou Impuls Econòmic i Social, adreçat als 30 municipis de la comarca amb una dotació de deu milions d’euros per a inversions, i dos milions d’euros per a programes feministes. Aquest programa va néixer amb la voluntat de donar suport a les diverses accions que estaven realitzant els ajuntaments de la comarca, per tal de contenir els efectes devastadors de la pandèmia al Baix Llobregat, i fomentar el desenvolupament sostenible i innovador per potenciar els sectors estratègics, posicionar el territori en termes competitius i reforçar la cohesió social.

Aquest programa proposava actuacions específiques per a la realització de polítiques públiques, i accions finalistes relacionades amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, la promoció de la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, accions contra el canvi climàtic, i un espai públic inclusiu, que contribuís a la qualitat de vida i la salut de les persones.

I encara sense solució de continuïtat, el febrer de 2022 va esclatar de forma imprevista, la guerra a Europa a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, amb un greu impacte sobre les expectatives econòmiques i comercials mundials, i sobre els preus de l’energia i els aliments. L’augment de la inflació derivada d’aquesta situació també ha suposat una pujada dels tipus d’interès que ha comportat incertesa, precarietat i inquietud a moltes famílies.

Afortunadament, la resposta de l’Estat i d’Europa davant d’aquestes últimes crisis ha estat diametralment oposada a la de fa deu any, i els estats i el món municipalista ha vist com es posaven en marxa molts programes i recursos, amb el Fons Next Generation al capdavant, per tal de reconstruir l’econòmica sobre bases més sostenibles. Per tal de donar suport i acompanyament als municipis, el Consell Comarcal va crear l’Oficina de Projectes Europeus. El Programa d’Actuació Comarcal 2021-2023, elaborat a través d’un ampli procés participatiu, ha estat el full de ruta d’aquests darrers anys.

 

 

L’estructura del PAC, es va articular en quatre eixos que responien a quatre grans àmbits d’actuació:

1. Recuperació Social, territori saludable i serveis a les persones. Comarca feminista.

2. Reactivació de les empreses i foment de l’ocu-pació de qualitat.

3. Cap a un model urbà i una mobilitat sostenible.

4. Reforçar i facilitar l’accés als serveis públics.

Una de les actuacions incloses en el Programa Comarcal ha estat la introducció de nous models de gestió dels recursos i del personal del Consell Comarcal amb la finalitat de fer front i respondre amb eficàcia i efici-ència als objectius del mandat a través del desenvolupament de nous organigrames tècnics, l’elaboració de propostes entorn al Model de Gestió, i l’aprovació d’un codi Ètic i de bon govern.

El PAC també ha estat un instrument per l’acció política i tècnica del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme i de la Colònia Güell.

Nous eixos del pacte 2023-2027

Totes aquestes actuacions descrites, amb resultats certament satisfactoris, han de servir de base per a impulsar noves actuacions de futur que continuïn donant resposta als principals reptes que han d’inspirar el Pacte de legislatura 2023-2027 del nou govern comarcal, i és en aquest sentit que es prioritzen els següents eixos:

Serveis de salut de qualitat. La salut de les persones, el primer actiu a protegir
Objectius:

· Treballar per una sanitat pública adequada a les necessitats i demandes actuals, vetllant per la disponibilitat i un fàcil accés a aquesta. 

· Exigir el reforç del sistema sanitari i l’assistència primària.

· Un servei actualment d’impacte en la salut pública és el del control de mosquits que caldrà continuar reforçant.

· També caldrà Impulsar el desenvolupament d’un nou model de residències i centres de col·lectius vulnerables, que ens va anunciar la Generalitat durant la pandèmia.

Enfortiment i preservació de l’activitat econòmica del Baix Llobregat. Facilitar l’activitat econòmica
Objectius:

· Promoure polítiques que contribueixin a enfortir les empreses, el comerç i les persones autònomes, a mantenir els llocs de treball i crear-ne de nous.

· Facilitar que el teixit productiu mitjançant l’impuls a la innovació, la digitalització i la reducció de les desigualtats socials, de gènere i intergeneracionals, integri principis d’economia social. 

Sortida de la crisi de forma inclusiva i atenció a les persones. Que cap col·lectiu quedi enrere
Objectius:

· Establir col·laboracions amb el tercer sector i el teixit associatiu.

· Dissenyar polítiques públiques amb perspectiva de gènere, i accions destinades a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, reduint la bretxa salarial i l’erradicació de la violència masclista.

· Considerar els reptes demogràfics i les necessitats futures de l’envelliment de la població. També caldrà Impulsar el desenvolupament d’un nou model de residències i centres de col·lectius vulnerables, que ens va anunciar la Generalitat durant la pandèmia.

· Consolidar el SEAP com a resposta a situacions de vulnerabilitat de la gent gran.

· Actuar contra la pobresa infantil, i el creixement de les desigualtats educatives i de salut, a curt termini.

· Fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball.

· Crear línies estables de cooperació i treball conjunt entre els Serveis Socials Bàsics i les entitats socials del territori.

· Potenciar la Taula d’Inclusivitat creada durant aquest mandat.

· Protegir a través dels SEAIA la infància i l’adolescència de qualsevol classe de risc o violència.

· Treballar pel dret a un habitatge digne.

· Vetllar per tal que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dediqui els recursos suficients per garantir els serveis de menjador i la millora del transport escolar.

Foment de l’ocupació. Fomentar polítiques actives d’ocupació i llocs de treball de qualitat
Objectius:

· Proposar l’adaptació de les prioritats i les polítiques públiques d’ocupació a la nova realitat del mercat de treball.

· Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat, amb un major grau de personalització i flexibilització d’acord amb la singularitat de la comarca mitjançant eines de concertació.

· Fomentar noves metodologies d’orientació professional entre persones desocupades, entitats i empreses.

· Donar suport al comerç de proximitat com a pol d’activitat generadora de riquesa i d’autoocupació.

· Consolidar programes d’economia social com l’Ateneu Cooperatiu.

Reforç dels principals sectors productius. Apuntalar els sectors tractors de l’economia comarcal
Objectius:

· Fomentar les polítiques públiques de  suport a la problemàtica del sector de l’Automoció de la comarca. Reforçar a través del Pacte per la Indústria, tot el sector productiu de Baix Llobregat.

· Donar suport a través del Consorci del Parc Agrari, a l’activitat agrícola de la comarca com sector motor i altament estratègic.

· Apostar per unes indústries 4.0 interdependents, circulars, connectades a les cadenes de distribució globals però resilients i adaptables a noves àrees i oportunitats.

· Promoure la integració de la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació.

· Crear en l’edifici 4 del recinte del Consell Comarcal un Centre de Transferència de Tecnologia per empreses de l’ecosistema industrial.

· Treballar conjuntament amb el Parc Mediterrani de la Tecnologia, exemple de col·laboració a la comarca entre empresa i universitat, sense oblidar-nos d’un instrument com INNOBAIX.

· Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de l’economia de cures i l’atenció a les persones. Potenciar el Consell Econòmic i Social (CES) i els seus òrgans dependents, com a espai de debat i d’impuls de les polítiques econòmiques i socials de la comarca.

· Desplegar el Pla Estratègic de Turisme a través del seu Consorci.

 

 
Professionalització i formació. Formar i retenir talent professional al Baix Llobregat
Objectius:

· Incidir en la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap a un model integrat.

· Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies professionals d’acord amb les directrius del Consell de l’FP de la comarca.

· Impulsar la Formació Professional dual, ampliant-la a altres famílies professionals.

· Reimpulsar el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

Educació, cultura i turisme. Posar en relleu actius turístics i culturals clau
Objectius:

· Impulsar el sector de la cultura per reforçar la seva recuperació econòmica, reconeixent-lo com a sector estratègic al Baix Llobregat.

· Impulsar l’oferta turística i esportiva com a pilar econòmic comarcal, facilitant-ne la reactivació.

· Promoure la col·laboració entre les administracions públiques locals i les empreses del sector cultural.

· Continuar treballant per la recuperació de la memòria històrica de la comarca, potenciant la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat.

· Renovar el contingut expositiu del Centre d’Interpretació de la Colònia Güell i continuar amb les obres de rehabilitació de la Cripta, desenvolupant el Pla Director.

· Impulsar el paper de l’Arxiu Comarcal com a fons documental de referència de la Comarca, així com la tasca feta pel Centre d’Estudis Comarcals. 

Governança, mesures i iniciatives. Reforçament del paper del consell comarcal i el seu caràcter. La participació ciutadana
Objectius:

· Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els agents socials i econòmics i els grups polítics amb representació comarcal.

· Treballar per una nova Llei de Governs Locals.

· Reclamar l’augment del Fons de Cooperació pel Consell Comarcal, en línia amb els servies que presta al Baix Llobregat.

· Continuar treballant pel finançament, per part de la Generalitat, del cost real de les competències transferides al Consell Comarcal.

· Desenvolupar un projecte pilot d’Agenda Urbana Comarcal.

· Continuar impulsant la participació ciutadana per la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el bon govern, i el Consell Consultiu de la Gent Gran, el Consell de Salut i el Consell de les Dones.

Transició ecològica i sostenibilitat mediambiental. Ciutats sostenibles i resilients 
Objectius:

· Prioritzar mesures per fer front a la situació d’emergència climàtica, per la transició ecològica de l’economia i la transició energètica i renovable.

· Acompanyar els municipis de la comarca per tal d’accelerar els programes per la mitigació i l’adaptació climàtica i l’aposta per un nou model energètic sostenible.

· Implantar el Pla de Resiliència al canvi climàtic del Baix Llobregat.

· Treballar per un transport públic i una mobilitat eficients.

· Continuar treballant en la recuperació del riu Llobregat com a eix vertebrador de la comarca.

· Impulsar el desenvolupament de les accions contingudes en el Pla Director de Muntanyes del Baix.

Infraestructures
Objectius:

· Vetllar per l’acompliment de les actuacions per part de l’Estat i la Generalitat, de les infraestructures pendents a la nostra comarca.

· Compartint aquests objectius, i amb la ferma voluntat de transformar-los en realitats, els representants comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Partit d’En Comú Podem i del Partit Junts per Catalunya, entenem que el Consell Comarcal està òptimament posicionat per portar a terme polítiques que afrontin decididament els reptes que tenim al davant, i en aquesta línia assolim, per tant, un compromís estable de govern que ens permeti fer front, amb les màximes garanties possibles a la realitat complexa que encara ens acompanya i per això ens reiterem en:

· La reivindicació d’una millor dotació econòmica per millorar i potenciar els Serveis Socials Bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants, i la dotació econòmica dels Equips d’Atenció a la infància i l’Adolescència, així com la inclusió en el Contracte Programa d’aquells serveis i programes necessaris per a la comarca.

· La reivindicació del finançament suficient per a la adequada prestació de serveis traspassats o delegats, i els seus costos estructurals.

· De manera general, el Consell Comarcal reforçarà la col·laboració amb els Ajuntaments de la Comarca. De manera particular impulsarà l’atenció, suport i col·laboració amb els municipis petits.